Afspraak maken? Bel 06-20369678

Visie & Missie

Visie

INN4CARE is er van overtuigd dat technologie met menselijke maat de passende oplossing voor het vergroten van de zelfredzaamheid en/of de kwaliteit van leven van zorgvragers is en dat technologische innovaties een wezenlijke bijdrage leveren aan het bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg.


Missie

INN4CARE ondersteunt zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, (technologie)bedrijven en kennisinstellingen bij het ontwikkelen en inbedden van innovatieve oplossingen voor zorgvragers in hun leefomgeving en voor zorgprofessionals in hun werk. Dit op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg, waarbij de menselijke maat en het realiseren van een lager kostenniveau van de ondersteuning met minimaal gelijkblijvende kwaliteit leidende principes zijn.