Afspraak maken? Bel 06-20369678

Kletsbot

Combinatie van digitale en menselijke interactie

Kletsbot is een combinatie van digitale en menselijke interactie voor mensen die niet of onvoldoende zelfredzaam en/of eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Het effect van Kletsbot is dat gebruikers thuis een eenvoudige sociale interactie hebben, hun (hulp)vraag beantwoord krijgen en/of dat  een (dreigende situatie) van eenzaamheid wordt gesignaleerd en geadresseerd. Gebruikers ervaren digitale en fysieke verbondenheid met hun omgeving  en zijn betrokken bij de gemeenschap. Hierdoor maken zij uiteindelijk minder aanspraak op formele zorg en ondersteuning.

Kletsbot bestaat voor de gebruiker uit 4 niveaus


1e niveau

Het 1e niveau is die van de bewoner in zijn persoonlijke woonomgeving en het digitale platform; het persoonlijke niveau. Kletsbot kan door de bewoner worden gestart of het start zichzelf middels een sensor in de woning die merkt wanneer de bewoner thuis komt of wanneer er weinig activiteit is ontplooid door de bewoner. Kletsbot is een digitale chatbot of avatar op een smartphone, tablet, laptop of PC of een robot, die in actie komt en gaat communiceren met de persoon. 

 

Het effect van de digitale communicatie van de vrager met Kletsbot is dat;

·       de gebruiker contact ervaart met ‘iemand’ in huis en daarmee sociale interactie heeft;

·       een vraag om informatie wordt beantwoord met een ‘call to action’ (bijv. dat de vrager wordt uitgenodigd om contact te zoeken met een kaart- of wandelclub);

of

·       indien Kletsbot een negatieve gemoedstoestand herkent, de inwoner wordt geleid naar het 2e niveau (persoonlijk contact met vrijwilliger);

·       wordt aan Kletsbot een te complexe vraag gesteld, dan vindt een doorgeleiding van de communicatie plaats naar het volgende niveau, de menselijke communicatie met een vrijwilliger of iemand uit het informele netwerk van de gebruiker.

 

2e niveau

Het 2e niveau het informele niveau, waarbij de gebruiker contact heeft met een vrijwilliger. Bij een contact- en coördinatiepunt krijgt een vrijwilliger de dialoog van de chatbot toegewezen. De vrijwilliger heeft dan al de informatie uit de eerste laag. Er wordt automatisch een telefoongesprek gestart tussen de vrijwilliger en de vrager.


3e niveau

Het 3e niveau van Kletsbot is een persoon uit het sociale netwerk van de gebruiker, bijvoorbeeld een familielid, vriend, of buurtbewoner. Het contact met deze persoon wordt gelegd naar aanleiding van het gesprek met de vrijwilliger. De vrijwilliger kan de vrager activeren en/of ondersteunen bij het leggen van het contact met een persoon uit het netwerk. De persoon uit het netwerk biedt vervolgens hulp en/of ondersteuning. De vrijwilliger laat de inwoner niet ‘los’, maar volgt de voortgang van het netwerkcontact en de resultaten daarvan. Indien nodig kan de vrijwilliger verder begeleiden of alsnog doorverwijzen naar het 4e niveau; professionele hulp.

 

Het 4e niveau is de professionele hulpverlener of ondersteuner; het formele niveau. Op dit niveau kunnen alle vormen van professionele ondersteuning worden geboden.Terug