Afspraak maken? Bel 06-20369678

Huis vóór de Wijk

Revitaliseren buurthuis

In de wijk Immerloo in de gemeente Arnhem, revitaliseren we het buurthuis. Het nieuwe Huis vóór de Wijk, bevindt zich in het bestaande gebouw, en levert aantoonbaar waarde op voor bewoners en de wijk, gebaseerd op samenwerking van buurtbewoners en maatschappelijke, informele en formele organisaties. De toepassing van moderne technologie kan daarbij ondersteunend zijn in het beheersbaar maken en houden van het nieuwe Huis vóór de Wijk.

We sturen op effect

In het Huis vóór de Wijk kunnen bewoners van Immerloo antwoorden vinden op (levens)vragen die zij hebben, en kansen vinden om zichzelf te ontplooien. In tweede instantie biedt het Huis vóór de Wijk andere belanghebbers, zoals bewoners elders uit Arnhem, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

 

Aan de hand van de ‘Impact’ - dat wat er ECHT verandert voor de belanghebbers – meten we of het nieuwe Huis vóór de Wijk daadwerkelijk effect heeft. Aan de hand van de beschreven en gemeten Impact sturen we het activiteitenplan van het Huis vóór de Wijk vanuit onze missie:

Missie Huis vóór de Wijk

Faciliteren van de activiteiten in de wijk Immerloo waardoor jeugd kansrijk kan opgroeien, eenzaamheid wordt bestreden, levensvragen over inclusie, zorg, welzijn en cultuur worden beantwoord, en zelfontplooiing (gericht op het krijgen of hebben van werk) wordt ondersteund en zo laaggeletterdheid te voorkomen, vervreemding tegen te gaan en armoede te bestrijden.

 

 Terug