Afspraak maken? Bel 06-20369678

Privacy Statement

Privacy statement van Inn4Care

INN4CARE ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen van iedereen die betrokken is bij onze werkzaamheden. Dit gaat om klanten, partners, leveranciers, en andere geïnteresseerden. In dit Privacy Statement kunt u lezen op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze u met ons hierover contact kunt opnemen. Het Privacy Statement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.


Omschrijving bedrijf

INN4CARE is een éénmanszaak die adviezen, producten en diensten levert aan klanten op het vakgebied van domotica en e-health. Soms maken we daarvoor gebruik van persoonsgegevens.


Gebruik van deze website

Deze website kan links bevatten naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube et ecetera zijn. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van INN4CARE. Dus wanneer u deze links naar een andere website gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.


Doel en gebruik van persoonsgegevens

INN4CARE kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor:
Voor eigen gebruik:

  • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
  •  Informatie die u ons verstrekt via het contactformulier of downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze services op te vragen.
  • Waar toegestaan, kan INN4CARE informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.
  • Waar toegestaan, kan INN4CARE persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van een product of dienst.


In opdracht van een klant:

  • INN4CARE kan persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van advies, product of dienst. In deze gevallen is er altijd sprake van een verwerkersovereenkomst die INN4CARE sluit met een opdrachtgever. INN4CARE is dan de Verwerker in de zin van de AVG 2018 en de opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG 2018. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij u daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven! Wel kunnen wij uw persoonsgegevens door een derde partij laten verwerken. In dat geval sluiten we altijd een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partij. In zo’n overeenkomst wordt de derde partij altijd verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Rechten van de persoon
Als uw persoonsgegevens zijn opgenomen in onze bestanden, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage. Op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.
  • Recht op rectificatie. Op uw verzoek rectificeren uw persoonsgegevens.
  • Recht op indienen van een klacht bij AP. U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  • Recht op overdracht. Op uw verzoek dragen we uw persoonsgegevens over naar een andere organisatie.
  • Recht op stoppen van gebruik. Op uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.


Beveiliging en periode van opslag

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. We zullen uw informatie niet delen met derden, met uitzondering van specifieke verwerkingen waarvoor we specifieke (sub)verwerkingsovereenkomst sluiten.
We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie moeten vrijgeven als wij daartoe worden gesommeerd door politie of justitie
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop daarvan vernietigen we de gegevens.


Updates voor beleid

INN4CARE kan dit Privacy Statement bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.


Contact
Als u contact wilt opnemen met INN4CARE over een aspect van het privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens:
INN4CARE
Wildzang 7
6852 JS Huissen
06-20369678