Afspraak maken? Bel 06-20369678

Over mij

Lars Nieuwenhoff
  • Over mij
  • Over mij
  • Over mij
Over mijOver mijOver mij

Met INN4CARE zet ik me in om de zorg te veranderen; mijn drijfveer is dat zorg en technologie zodanig worden geïntegreerd dat zorgvragers toegang hebben tot die technologie, om daarmee hun zelfredzaamheid en/of kwaliteit van leven te vergroten. Het neveneffect is dat de zorg in Nederland betaalbaar blijft.

 
Als voormalig directeur innovatie ben ik daadwerkelijk in staat om voor en met mijn klanten een innovatiestrategie te ontwikkelen en deze te operationaliseren en om te zetten in resultaten.

Centraal in het proces staat het werken met een gebruikersgroep of innovatieteam, die een kernvraag uit de zorg als centraal thema oppakt. Het team wordt bij voorkeur samengesteld uit direct betrokken zorgvragers, hun verwanten of vertegenwoordigers, zorgprofessionals die zicht hebben op het voorliggende vraagstuk, professionals uit andere vakgebieden die direct of indirect betrokken zijn en technologie-partners/-bedrijven die participeren bij de ontwikkeling van de benodigde technologie, producten en diensten.

De ontwikkelde producten worden grondig getest in een testomgeving, of misschien zelfs in een experimenteercentrum als er op grotere schaal ontwikkeld gaat worden. Als de innovatie ook daadwerkelijk een product wordt, volgt inbedding in de dagelijkse operatie op basis van een sluitende businesscase.

De afgelopen jaren heb ik zelf ook de nodige ervaring opgedaan met innoveren met de drie ondernemingen waar ik bij betrokken ben; GoOV, inn4cure en Kletsbot. Ik weet dus uit eigen ervaring wat het is om van een idee een marktrijp-product te maken.