Afspraak maken? Bel 06-20369678

Businesscase

Vertalen van de innovatiestrategie in producten, diensten, technologische oplossingsrichtingen met een businesscase.

De programma’s en projecten die worden afgeleid uit de innovatiestrategie worden vroeg in het proces zodanig beschreven dat er een voorlopige businesscase kan worden gemaakt op basis van reguliere zorgfinanciering of private financiering.


Het vinden van de passende financiering is vaak een voorwaarde om het innovatieproces op gang te brengen of te houden. Wij ondersteunen de organisatie bij het vinden van die financiering in elke fase van ontwikkeling (van idee, via proof of concept en prototype, naar een marktrijp product).

Belangrijker is nog dat er na het experimenteren een definitieve businesscase wordt gemaakt voor het product of de dienst waarmee na de innovatiefase het product of de dienst ook daadwerkelijk duurzaam kan worden geïmplementeerd in de organisatie.